Torbjörn Ott

Torbjörn Ott

Doktorand i Pedagogik: Göteborgs Universitet

Torbjörn Ott är sedan 2011 doktorand vid Institutionen för Tillämpad IT, avdelningen för Lärande, Kommunikation och It vid Göteborgs Universitet. Torbjörn har en bakgrund som legitimerad gymnasielärare i svenska och historia. Torbjörn har också en magisterexamen i historia.

Torbjörns doktorandprojekt är att utforksa forekomsten och integreringen av en ny digital teknologi inom formell utbildning. Mobiltelefoner är den teknologi som är i fokus. Gymnasiet är den skolnivå på vilken forskningen framförallt inriktas. Förekomsten av elevägda mobiltelefoner i skolan har lett till åtgärder på flera nivåer inom och i anslutning till skolsystem. Mobiltelefonerna och åtgärderna har påverkat såväl lärares som elevers praktik. Utifrån flera olika perspektiv, allmänhetens, gymnasielärares och gymnasieelevers perspektiv undersöker Torbjörn hur mobiltelefoner upplevs som ett verktyg för lärande i skolan. Torbjörn använder sig av en mixed methods-modell, som kombinerar historiska, statisktiska och kvalitiativa data.

Torbjörn planerar att lägga fram sin avhandling våren 2017.

Publikationer

Ott, T., & Borg, M. (2016). Preschool Teachers’ Practice and Career Development. Abstract presented at the ICSEI, International Congress for School Effectiveness and Improvement, Glasgow, Scotland.

Ott, T., Haglind, T., & Lindström, B. (2014). Stundents' Use of Mobile Phones for School Work. Paper presented at the 13th World Conference on Mobile and Contextual Learning, Istanbul.

Ott, T. (2014). A Historical Materialist Analysis of the Debate in Swedish Print Media on Mobile Phones in School Settings International Journal of Mobile and Blended Learning.

Player-Koro, C., Karlsson, N., Ott, T., Tallvid, M., & Lindström, B. (2014). Utvärderingsstudie av Jönköpings kommuns satsning på IKT för att utveckla elevers lärande i de kommunala gymnasieskolorna.

Karlsson, N., Ott, T., Godhe, A.-L., & Lindström, B. (2013). Integrating ICT in Classrooms - Collaboration Between a Municipality and a University Build in on an Open Learning Process. Paper presented at the Proceedings of the 21st International Conference on Computers in Education 2013, Bali: Indonesia.

Ott, T. (2013). Common Conceptions of Mobile Phones in Schooling. In Ellen Christiansson, L. Kuure, A. Mørch, & B. Lindström (Eds.), PROBLEM-BASED LEARNING FOR THE 21st CENTURY : New Practices and Learning Environments (pp. 129-158). Aalborg, Denmark: Aalborg Universitets forlag.

Ott, T. (2013). Mobile phones and other disturbing objects. Paper presented at the Mobile Learning Lissabon.

För mer information och kontakt, klicka här