Tomas Lindroth

Tomas Lindroth

Lektor i informatik: Göteborgs Universitet

Tomas Lindroth är lektor på institutionen för tillämpad IT, men har sin huvudsakliga anställning på Högskolan Väst. Tomas undervisar framför allt inom Informatik och Digitala Medier och mer specifikt drivit kurser om Digital PR, Designteori, Interaktionsdesign samt Integritet och demokrati i digitala medier.

Doktorandstudierna, som avslutades våren 2015, fokuserar på digitaliseringen av samhället och hur den allt mer it-berikade vardagen ter sig utifrån ett användarperspektiv. Mer specifikt fokuseras forskningen på studier av laptops och vad som karakteriserar den användning vi kan kalla Laptoping. Att leva med en mobil teknik nära inpå sig skapar beteendemönster och mikroprocedurer som t ex laptopen som interaktionssköld och alibi. Andra typer av observerade mönster är skärmsläckarskräck, online-tics och kompanjonssubstitut som säger och kan lära oss något om hybriden människa-dator.

Publikationer
Tomas Lindroth; Magnus Bergquist (2010).Laptopers in an educational practice: Promoting the personal learning situation , GUP 101385
Tomas Lindroth; Magnus Bergquist (2008).Breadcrumbs of Interaction: Situating Personal Information Management. , GUP 74306
Tomas Lindroth; Johan Lundin (2006).Everyday interaction - an empirical study of a mobile practice ,GUP 54163

För mer information och kontakt, klicka här.