Thomas Winman

Thomas Winman

Lektor i pedagogik och studioledare för WIND-studion: Högskolan Väst

Thomas Winman disputerade i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst 2012. Fokus för hans forskning ligger inom området integration och människors delaktighet i samhället.

Avhandling

Avhandlingen har titeln Transforming information into practical actions - A study of professional knowledge in the use of electronic patient records in health care practice. Den handlar om de problem som uppstår när olika yrkeskategorier med skilda fackspråk ska använda samma informationssystem. Det fall han har studerat är elektroniska patientjournaler.

Pågående och tidigare forskning

Just nu arbetar han med ett projekt som handlar om långtidsarbetslösa ungdomar samt ett som handlar om digitalisering av undervisningsmaterial som används i integrationsarbete i Sverige.

Tidigare har Thomas Winman varit ledare för ett forskningsprojekt som handlade om hur kommuner kan samverka om introduktionen för nyanlända flyktingar. Dessa har oftast väldigt varierande bakgrund när det gäller etnicitet, kultur, religion, utbildning och så vidare. Det svårt för små kommuner att tillhandahålla introduktionsprogram som passar alla grupper. I det här projektet samarbetade sju kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götaland om att förbättra introduktionsprogrammen.

Thomas Winman har också lett ett forskningsprojekt som handlade om att förbättra samhällsinformationen till personer som invandrat till Sverige.

Thomas Winman har varit anställd på Högskolan Väst sedan 2001. Han ingår i forskargruppen Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA och är samordnare för ett av dess kollegier, "Välfärdsarbete och samhällsutveckling".

Läs mer om Thomas Winmans avhandling om elektroniska patientjournaler.

Referenser till en del av det Thomas Winman publicerat finns i databasen DiVA.

För mer information och kontakt, klicka här