Sofia Serholt

Sofia Serholt

Doktorand i Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap : Göteborgs Universitet

Sofia Serholt arbetar sedan 2013 som doktorand inom Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap för Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Hon är utbildad lärare inom lärande, kommunikation och IT samt Engelska.

Sofias forskningsområde berör design och användning av sociala robotar inom skolan, med särskilt fokus på sociala, känslomässiga och etiska perspektiv. Hon studerar hur elever och lärare ser på och förhåller sig till robotar i olika undervisningssituationer, och hur detta kan påverka den sociokulturella kontexten. Detta innefattar bl.a. möjligheter för lärande, påverkan på barn, ansvarsfrågor och lärarens roll. Av särskilt intresse är frågan kring robotars vara eller icke-vara inom skolan, samt hur olika designval inom robotik kan få olika följder för skolans utveckling och elevers och lärares vardag.

Sofia planerar att lägga fram sin avhandling under 2017.

 

Publikationer:

Barendregt, W., & Serholt, S. (2015). Evaluation of an Empathic Robotic Tutor for Geography and Sustainability Learning. Paper presented at the ICSR 2015: International Conference on Social Robotics - First Workshop on Evaluating Child-Robot Interaction, Paris, France.

Hall, L., Hume, C., Tazzyman, S., Deshmukh, A., Janarthanam, S., Hastie, H., . . . Kappas, A. (2016). Map Reading with an Empathic Robot Tutor. Paper presented at the HRI 2016: International Conference on Human-Robot Interaction (Extended abstracts), Christchurch, New Zealand.

Jones, A., Küster, D., Basedow, C., Alves-Oliveira, P., Serholt, S., Hastie, H., . . . Castellano, G. (2015). Empathic Robotic Tutors for Personalised Learning: A Multidisciplinary Approach. Paper presented at the International Conference on Social Robotics, Paris, France.

Serholt, S., & Barendregt, W. (2013). The EMOTE project: Teaching geography through embodied-perceptive tutors for empathic-based learning in a game environment. Paper presented at the European Conference on Games Based Learning, Portugal.

Serholt, S., & Barendregt, W. (2014). Students' Attitudes towards the Possible Future of Social Robots in Education. Paper presented at the IEEE RO-MAN 2014: The 23rd IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication - Workshop on Philosophical Perspectives of HRI, Edinburgh, Scotland, UK.

Serholt, S., Barendregt, W., Leite, I., Hastie, H., Jones, A., Paiva, A., . . . Castellano, G. (2014). Teachers’ Views on the Use of Empathic Robotic Tutors in the Classroom. Paper presented at the IEEE RO-MAN 2014. The 23rd IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, Edinburgh.

Serholt, S., Basedow, C., Barendregt, W., & Obaid, M. (2014). Comparing a Humanoid Tutor to a Human Tutor Delivering an Instructional Task to Children. Paper presented at the 2014 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, Madrid, Spain.

Serholt, S., Barendregt, W., Vasalou, A., Alves-Oliveira, P., Jones, A., Petisca, S., & Paiva, A. (accepted 2016). The case of classroom robots: Teachers' deliberations on the ethical tensions. AI & SOCIETY.

 

För mer information och kontakt, klicka här