Sara Willermark

Sara Willermark

Doktorand i informatik: Högskolan Väst

Forskningsprojekt: Min forskning fokuserar på lärares adoption av digital teknik i undervisningspraktiken. Genom longitudinella studier utforskar jag lärares utveckling och progression över tid, vad gäller att implementera IT i undervisningen. Jag utforskar vilka möjligheter, hinder och dilemman som lärare möter, i samband med att de försöker utveckla sin undervisning med stöd av digital teknik.

Key Words

IT, Digital teknik, Lärare, Skolutveckling, Progression, TPACK

Publikationer

Willermark, S. Obstacles Supporting Expansive Learning (2015) in International Conference on Computer Supported Collaborative Learning Conference Proceedings (Vol 1 2015 751-752)

Willermark, S., & Pareto, L. (2015, March). Progression in Practice: Development of TPACK in didactical designs. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2015, No. 1, pp. 79-86).

Pareto, L., & Willermark, S. (2014). Can Teachers’ Fragmented Work Situation Jeopardize Professional Development of Future Teaching Practices?. In Open Learning and Teaching in Educational Communities (pp. 464-469). Springer International Publishing.

Pareto, L, Spante, M & Willermark, S (2014) Challenges of Implementing Interactivity in the Classroom. In IRIS  Proceedings: Proceedings of the 37th Information Systems Research Seminar in Scandinavia (IRIS 37)

Willermark, S., & Pareto, L. (2013). Challenges of Achieving ICT Competent Teachers through Continuing Professional Development: Teachers’ Perspectives. In IRIS (No. 36). Akademika forlag.

 

För mer information och kontakt, klicka här