Monika Hattinger

Monika Hattinger

Doktorand i informatik och arbetsintegrerat lärande: Högskolan Väst

Projektledning och doktorandprojekt
Jag arbetar och genomför mina doktorandstudier främst i projektet ProdEx- Produktionsexpert, som finansieras av KK-stiftelsen. I projektet är syftet att kompetensutveckla tillverkningsindustrins experter inom området produktionsteknik. Målet är att utveckla och genomföra skräddarsydda kursmoduler som svarar upp mot industrins behov av kompetensutveckling genom användning av digitala lärplattformar och sociala media.

Uppdragskoordinator Ingenjörsvetenskap
Koordinerar och stödjer utveckling av uppdragsutbildning och forskningsuppdrag med förfrågningar, kalkyler och offerter/avtalshantering. Andra uppgifter är support av utbildningsbeskrivningar samt sälj- och marknadsstöd.

 

För mer information och kontakt, klicka här.