Mona Lundin

Mona Lundin

Senior lektor i pedagogik och forskare: Göteborgs Universitet och Högskola Väst

Mona Lundin arbetar som universitetslektor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborg universitet och vid Högskolan Väst. Hennes forskningsintresse handlar om frågor som rör kommunikation, lärande och teknologier i arbetslivet som till exempel livsmedelsindustrin, hälso- och sjukvården, högre utbildning och yrkesverksamma lärare. Hennes forskning tar sin utgångpunkter i sociokulturella, socio-materiella och dialogiska perspektiv och de mer specifika forskningsintressena handlar om vad som sker när digitala teknologier förs in i och används i professionella sammanhang samt vilka konsekvenser detta får för hur professionellt arbete utförs och koordineras i det dagliga arbetet. I avhandlingsarbetet (2009) var intresset hur yrkesverksammas inom livsmedelsindustrin engagerade sig i och använde en webbaserad utbildningsplattform i olika former av fortbildningsinsatser. Huvudfokus var att analysera de lärandeaktiviteter och de samtalskulturer som utvecklades i sådana kontexter för lärande. Hennes pågående forskning handlar dels om att utforska den roll som digitala teknologier spelar i vårdsammanhang och de sätt på vilka teknologier potentiellt sätt kan förändra hur vård organiseras och hur relationerna mellan vårdgivare och vårdtagare. Hennes post doc studier (2012-2014) handlar framförallt om användning av mobilteknologier, självrapporteringssystem och grafiska representationer bland sjuksköterskor och patienter med högt blodtryck. Post doc-projektet var del av ett större vårdprojekt och finanierades av FORTE och LETStudion: http://letstudio.gu.se/

 

Mona Lundin leder också projektet Flipped Education Movement (FEM) som finansieras av Vetenskapsrådet (2015-2017) som handlar om hur lärare använder sociala medier (Facebook) som arena for kompetensutveckling. Syftet med projektet är att studera dessa framväxande sociala media praktiker där lärare ägnar sig åt pedagogisk IT-utveckling utanför traditionella strukturer och skolan som organisation.

 

Läs mer om projektet här.  

Referenser till en del av det Mona Lundin har publicerat finns i databasen GUP.