Mattias Von Feilitzen

Mattias Von Feilitzen

Pedagogisk utvecklare och föreståndare för Knowledge Lab: Göteborgs Universitet

Mattias har under många år arbetat med kurser och utvecklings- och forskningsprojekt med inriktning mot IT och lärande.

Mattias huvudsakliga fokus rör IT och verksamhetsutvecklingsfrågor i högre utbildning, men han intresserar sig för frågor kring lärarutbildning och lärares kompetens rörande IT och digitala verktyg.

Mattias är också föreståndare för Gothenburg Knowledge Lab, ett labb som etablerades 2010 som ett centrum för pedagogiska designinriktade utvecklingsarbeten, i huvudsak inom miljön Lärande, kommunikation och IT. Förutom att arbeta med utvecklingsinriktade projekt är Knowledge Lab också en viktig resurs inom flera forskningsprojekt och även för utbildningsrelaterade aktiviteter i program och kurser vid institutionen för tillämpad IT. Inom projektet kommer Knowledge Lab att kunna utgöra en resurs för just utvecklingsrelaterade insatser, där också Mattias har sin huvudsakliga roll.

Publikationer:

Åsa Abelin; Ingrid Behrns; Katja Laakso; Mattias von Feilitzen (2013). Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande - juridiska, tekniska och etiska avvägningar , GUP 176834

Wolmet Barendregt; Mattias von Feilitzen (2013). A Course on Interaction Games and Learning for Interaction Design Students , GUP 179608

Ingrid Behrns; Åsa Abelin; Katja Laakso; Mattias von Feilitzen (2012). Riktlinjer för bibehållen integritet och god etik vid användningen av patientbaserade inspelningar i interaktivt lärande , GUP 166009

Wolmet Barendregt; Mattias von Feilitzen (2010). Attacking Immune Attack™? An Evaluation by Teacher Students , GUP 123360

 

För mer information och kontakt, klicka här