Marie Utterberg

Marie Utterberg

Doktorand i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap

Marie Utterbergs forskningsintresse handlar om digitala verktyg i undervisningen och särskilt i matematikundervisningen. I samhället hörs ofta diskussioner om att barn och elever behöver öka sin digitala kompetens och att lära sig lära med digitala verktyg. Detta skrivs också fram i skolans styrdokument och har blivit särskilt aktuellt med Skolverkets förslag på en nationell IT-strategi. Vad får detta för konsekvenser för matematikundervisningen? Vilka fördelar och nackdelar ser matematiklärare med dessa verktyg och vilka faktorer påverkar deras användande av dem i undervisningen? Vad behövs för att en önskad förändring i ett utvecklingsarbete ska uppnås?

Marie är doktorand på Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet med inriktning mot utbildningsvetenskap. Hon är legitimerad matematiklärare med behörighet att undervisa i årskurs 3-9 samt gymnasieskolan. Hon är också speciallärare med specialisering mot matematikutveckling samt specialpedagog.