Maria Spante

Maria Spante

Lektor i informatik: Högskolan Väst

Maria Spante är lektor i informatik, Dr i Teknik och Kultur.
Forskningsområde/forskningsintresse
Jag studerar hur IT tas i bruk i människors arbetskontext, hur människor påverkar och påverkas av sin IT präglade vardag och vilka konsekvenser som uppstår över tid. För närvarande fokuserar jag särskilt på skolan som verksamhetsområde då skolans digitalisering ses som en mycket väsentlig del av den samhällsutveckling vi lever i. Teoretiskt influeras studierna av socio-teknisk teoribildning och metodologisk utförs i huvudsak processinriktade studier med starka kopplingar till aktionsforskning.

Undervisning/handledning
Undervisning sker i huvudsak på avancerad nivå och på engelska. Jag undervisar även på doktorandkurser samt kandidatnivå. Jag handleder uppsatser på kandidat och magisternivå och är förnärvarande bi-handledare till två doktorander.

Nyckelord
Samhällets digitalisering, Digital kompetens, konsekvenser, verksamhetsutveckling, IT och lärande, interaktion.

Publikationer
Publikationer av Maria Spante hittas i databasen DIVA

 

För mer information och kontakt, klicka här.