Livia Norström

Doktorand i informatik: Högskolan Väst

Livia är sedan tre år tillbaka doktorand inom informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Hon har 8 års erfarenhet av undervisning och pedagogisk/innehållslig utveckling av kandidatprogrammet Digitala Medier på Högskolan Väst. Innan dess har hon arbetat flera år med insamling, organisering och analys av videodata inom olika forskningsprojekt och inom forskningsmiljön LinCS vid Göteborgs Universitet.

Livias forskning handlar om digitalisering av arbetsplatsen med speciellt fokus på förändringsprocesser relaterade till användning av externa, generativa plattformar så som t ex Facebook. Avhandlingsarbetet baseras på en fallstudie i svenska kommuner och fokuserar på hur interaktionen mellan kommunikatörer och medborgare utmanas när sociala medier används som ett komplement till andra kommunikationskanaler. Avhandlingen beskriver och förklarar bland annat hur kommunikatörernas krav på transparens, responsivitet och redovisningsbarhet ställs på sin spets när kontroll över innehåll och beteenden i sociala medier saknas.