Linda Bradley

Linda Bradley

Lektor i tillämpat IT: Göteborgs Universitet

Linda Bradley, fil.dr. i pedagogik med inriktning mot lärande och IT är universitetslektor på Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för Tillämpad IT, Avdelningen för Fackspråk och Kommunikation. Projektledare för pilotprojektet Svenska med mobilen finansierat av DigitaL-projektet, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Jag har bred erfarenhet som pedagog och bedriver forskning på webbaserat lärande och studenters kollaborativa lärande online, samt även mobilt lärande, dels genom studier av teknologers lärandeaktiviteter med mobiler utanför universitetet men även med nyanlända. Ett stort tack till alla samarbetspartners i projektet; Hermods, både personal och nyanlända, So to Speak, Resource Point och Mobilearn.

 

För mer information och kontakt, klicka här.