Lena Pareto

Lena Pareto

Docent i informatik och studieledare i KOD-studion: Högskolan Väst

Lena Pareto är docent i informatik och anställd vid Högskolan Väst. Hon ingår i forskningsgruppen ”Lärande i och för det nya arbetslivet” som har arbetsintegrerat lärande som tema.

Forskningsintresse
En röd tråd genom all forskning är hur man kan motivera och stödja olika tankeprocesser och lärsituationer med hjälp av IT. Ett huvudintresse är matematikdidaktik, speciellt lärspel för matematik med fokus på konceptuell förståelse och metakognition. Andra intressen är Serious games, IT design som stödjer sociala och kognitiva processer (t.ex. lärande, samarbete eller som stöd för olika funktionsnedsättningar), lärprocesser i arbetslivet, samt nu senast hur ljudmiljöer kan designas med hjälp av digital teknik. Ansatsen är oftast designbaserad aktionsforskning. Samverkan med parter utanför akademin är en viktig drivkraft: hon har bedrivit samverkansprojekt med skolor i Sverige, Norden och USA, med kreativ industri, med inkubator verksamheter, med museer, med storföretag och små/medelstora, med företagarnätverk, samt med sjukvårdsorganisationer inom såväl kommun som landsting. Samtliga samverkansprojekt är tvärvetenskapliga och involverar praktiker från verksamheterna; flertalet också partners från andra universitet, bl.a, Standford University, Lunds, Linköpings och Göteborgs Universitet samt konstfack och Sahlgrenska Akademin.

Exempel på forskningsprojekt
Lena har utvecklat matematikspelet Rutiga Familjen (www.rutigafamilje.se) för barn som åskådliggör grundläggande matematik på ett lättbegripligt sätt. Syftet med Rutiga familjen är att barn ska få en djupare förståelse för matematikens begrepp genom att spela spel. Forskning kring spelet innefattar design och utveckling av lärande virtuella agenter, studier om elevers lärande samt kompetensutveckling av lärare. Lena har samarbetat med forskare på Sahlgrenska akademin kring ett virtual reality-spel för strokerehabilitering. Användningen av spelet i hemmiljö studerades bl.a. med datorstödda distansmöten mellan terapeut och strokepatient, s.k. e-terapi. Samarbete och lärande på distans har även studerats i ett nordiskt projekt där svenska, danska och norska lärare, elever och forskare utvecklade modeller för nordiskt gränsöverskridande undervisning. Design av ljudmiljöer för kontorslandskap är ett pågående projekt i samarbete med bl.a. akustikforskare på konstfack i Stockholm.

Bakgrund
Lena Pareto (f.d. Magnusson) doktorerade 1995 vid Göteborgs universitet / Chalmers tekniska högskola med avhandlingen The Implementation of ALF---A Proof Editor Based on Martin-Löf's Monomorphic Type Theory with Explicit Substitution. Avhandlingsarbetet handlade om design och utveckling av en interaktiv ”bevismaskin” för att matematiskt bevisa att dataprogram är fria från fel och utför det de ska, vilket är viktigt för säkerhetskritiska system. Efter doktorsexamen har Lena varit post-doc på INRIA (Institute Nationale Research Informatique et Automation) i Frankrike, drivit eget föredrag där grunden för Rutiga Familjen utvecklades, och arbetade på ett konsultföretag som interaktionsdesigner tills hon återvände till akademin på Högskolan Väst 2003. Lena har varit programansvarig för kandidatutbildningen Digitala media under 9 år och är nu engagerad i den nya forskarutbildningen inom informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.

Referenser till en del av det Lena Pareto publicerat finns i databasen DiVA.

 

För mer information och kontakt, klicka här