Lars Svensson

Lars Svensson

Professor i informatik och projektledare för DigitaL-projektet: Högskolan Väst

Lars Svensson är professor i informatik vid Högskolan Väst. Han leder en forskargrupp som studerar lärande i arbetslivet och integrering av högre studier och arbete. Hans egen forskning handlar framför allt om IT-stöd för kompentensutveckling i arbetslivet.

Snabb förändring av arbetslivet
Arbetslivet förändras just nu i snabb takt och det gör att de flesta ständigt måste lära nytt på sina jobb. Formerna för hur lärande går till har också förändrats och e-lärande, kurser med IT-stöd, blir allt vanligare. Lars Svensson och hans kollegor bedriver forskning i samarbete med olika företag och myndigheter om hur man bäst organiserar lärandet i det nya arbetslivet. Det kan handla om att skapa modeller för hur man lägger upp kompetensutveckling inom olika områden. Det kan också handla om att skapa digitala verktyg för att bedriva utbildning för anställda inom en viss verksamhet.

Kompentensutveckling och IT-stöd
Ett exempel på den här typen av forskning är den som Lars Svensson och hans kollegor utfört i samarbete med Länsstyrelsen sedan början av 2000-talet. Forskarna har tagit fram riktlinjer för hur IT-stödda kurspaket för olika behov på Länsstyrelsen bör utformas.
Ett annat exempel på forskning som Lars Svensson deltar i gäller digitaliseringen av skola och högre utbildning. IT förändrar både villkoren för hur utbildning organiseras och lärares professionella roller.

Avhandling
Lars Svensson började sin forskarbana med att undersöka hur man kan utveckla IT-verktyg för distansutbildningar. Det här gällde distansutbildning där studenterna träffas i mindre grupper på olika småorters lärcenter. Det visade sig att studenter som samarbetade fick bättre studieresultat. Lars Svensson arbetade med design av datorsystem för distansutbildning som gynnade de goda sätten att arbeta. Han disputerade 2002 med avhandlingen Communities of Distance Education.

På Högskolan Väst sedan 1991
Lars Svensson har varit anställd på Högskolan Väst och dess föregångare sedan 1991. Han blev docent i informatik 2008. Han är verksamhetsledare för forskargruppen Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA, på Högskolan Väst och gästlektor på Högskolan i Halmstad samt på IT-fakulteten vid Göteborgs Universitet.

Läs mer om forskargruppen Lärande i och för det nya arbetslivet.

Referenser till en del av det Lars Svensson har publicerat finns i databasen DiVA.