Lars-Olof Johansson

Doktorand i informatik: Högskolan Väst

Lars-Olof Johansson har för tillfället två parallella liv. I det ena livet är jag doktorand i Informatik vid Högskolan Väst. I det andra livet är jag adjunkt i Informatik vid Högskolan Halmstad. I snart 20 år har Lars-Olof bedrivit undervisning inom Informatik, mycket fokus har legat på systemutveckling, verksamhetsutveckling och handledning av kandidatuppsatser.

Den forskning som Lars-Olof är intresserad av är aktionsorienterad forskning, där forskaren är engagerad i ett aktuellt problem (Engaged Scholarship), till exempel trygghet för anhöriga till dementa. 2008 presenterade Lars-Olof sin Licentiatavhandling som hade fokus på modellering och verksamhetsutveckling. Efter licentiatavhandlingen började Lars-Olof intressera sig för innovationsprocessen av digitala tjänster för vardagsbruk. Två projekt har genomförts: HITTA och Free2Ride. Forskningsintresset handlar om det lärande som sker i samband med innovationsprocesser, där olika grupper av människor möts för att utveckla den tänkta digitala tjänsten.