Johan Lundin

Johan Lundin

Docent i tillämpat IT : Göteborgs Universitet

Johan Lundin föddes i Göteborg 1975. Han arbetar som universitetslektor vid institutionen för tillämpad IT, IT-fakulteten vid Göteborgs universitet (GU), och som gästlärare på Högskolan Väst (HV). Johan har en MSc i Informatik (2000) och en PhD i Informatik (2005) från GU. 2012 antogs Johan som docent i tillämpad IT.

Johans forskningsintressen rör hur informationsteknik förändrar förutsättningar för lärande och kompetent agerande och hur IT kan nyttjas för att utveckla verksamheter med avseende på lärande och kompetent agerande. I synnerhet berör intresset mobil teknik, och hur denna påverkar och brukas i vardag och arbetsliv. Forskningen har bedrivits på, eller i nära samarbete med näringslivet.

2007 blev Johan en av de seniora medlemmarna i forskningsmiljön “Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället”, LinCS, vid Göteborgs universitet, som finansieras av vetenskapsrådet.

2008-2010 koordinerade Johan utvecklingsarbetet i den universitetsgemensamma satsningen på pedagogisk utveckling och interaktivt lärande vid Göteborgs universitet.

2010 fick Johan uppdraget som områdesansvarig för Lärande och IT, vid institutionen för tillämpad IT.

2011 utsågs Johan till avdelningschef för avdelningen Lärande, kommunikation och IT vid institutionen för tillämpad IT.

2011 utsågs Johan till ledamot i Lärarutbildningsnämden vid Göteborgs universitet.

2012 antogs Johan som oavlönad docent i tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet.