Helena Vallo Hult

Helena Vallo Hult

Doktorand i informatik och arbetsintegrerat lärande: Högskolan Väst

Helena Vallo Hult är utvecklingsledare i NU-sjukvården med forskarstudier på 50 % i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) vid Högskolan Väst. Kombinationen innebär en nära koppling mellan högskolan och arbetsliv i såväl utbildning som forskning och resultateten av forskningen ska innebära nytta för utvecklingen av vården. Forskningsprojektet ska leda till en licentiatexamen, vilket innebär fyra års studier på halvfart.

Helenas forskning handlar om digitaliseringen av vården i relation till arbete och lärande. Målet är att bidra med kunskap och förståelse för hur läkare upplever sin arbetspraktik, med avseende på vilken roll och potential IT har för kliniskt arbete och kontinuerligt lärande.