Hans Rystedt

Hans Rystedt

Professor i Pedagogik: Göteborgs Universitet

Forskningsintressen

Forskningen är inriktad mot hur informationsteknologier omstrukturerar lärande- och problemlösningsprocesser inom utbildning och i arbetsliv.

En del av forskningen är inriktad mot hur arbetets villkor och kraven på kunnande förändras när nya former av IT och digitala representationsformer introduceras inom hälso- och sjukvård. En annan del fokuserar på hur simuleringar och visualiseringsteknologier kan användas för att skapa lärmiljöer där teori och praktik kan vävas samman på nya sätt.

Undervisningsintressen

Undervisningen ägnas huvudsakligen åt kurser och utbildningsprogram inom området Lärande, kommunikation och IT. Utbildningarna ges gemensamt av institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.

Nyckelord

interaktion, lärandemiljöer, simulering, profession, vård, informationssystem