Fredrik Bergstrand

Fredrik Bergstrand

Doktorand i informatik: Göteborgs Universitet

Fredriks forskning rör huvudsakligen frågor gällande relationen mellan teknik, kommunikation och meningsskapande inom blåljusorganisationer. I dagsläget saknas i många fall en empiriskt baserad design för de system som samhällets aktörer skall använda när samhället står inför svåra störningar eller kriser. Bristen på en djup förståelse av praktisk krishantering har lett till att samhällets kris
aktörer i många fall saknar effektiva teknikstöd för samverkan och samarbete. Inom projektets ramar studerar Fredrik
digitaliseringens roll i lärandet inför, under och efter allvarliga händelser.

Fredrik är aktiv i forskargruppen Crisis Response Lab som studerar IT-användning vid krishantering och bedriver forskning i nära samverkan med de centrala krisaktörerna Räddningstjänsten i Stor-Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs Stad och Polisen. Forskningen syftar till att utifrån empiriska studier av skarpa händelser skapa ny kunskap som på sikt kan förbättra och utveckla förståelsen för samt användningen av informationsteknologi för krishantering.

Publikationer
2013
Fredrik Bergstrand; Jonas Landgren (2013). Organizations Don't Tweet, Employees Do! , GUP 191991

2012
Fredrik Bergstrand (2012). Social media vid nödsituation? , GUP 191996

2011
Fredrik Bergstrand; Aida Hadzic; Thanos Magoulas; Urban Nuldén (2011). Informationsmiljöer för samordnad samverkan inom krishantering , GUP 151748
Fredrik Bergstrand (2011). Sensemaking in Command Center Contexts , GUP 151766
Jonas Landgren; Fredrik Bergstrand (2011). Information Systems In Crisis , GUP 150178
Jonas Landgren; Fredrik Bergstrand (2011). Visual reporting in time-critical work: Exploring video use in emergency response , GUP 148917

2010
Jonas Landgren; Fredrik Bergstrand (2010). Mobile Live Video in Emergency Response: Its Use and Consequences 1550-8366, GUP 122234