Dick Stenmark

Dick Stenmark

Prodekanus vid IT-fakulteten och studioledare för KOD-studion: Göteborgs Universitet

Jag är docent i informatik och undervisar om forskningsmetod på i kursen Science and Research methodology TIA044 (15hp) som ges som fristående kurs på avancerad nivå samt kursen Infrastruktur TIA008 (15hp) på ingår i IT-managements Masterprogram. Förutom det handleder också studentuppsatser på C- och D-nivå.

Jag är huvudhandledare åt en doktorand.

Min egen forskning handlar om serviceinnovation inom transportindustrin och hur IT-baserade och organisationsövergripande tjänster utformas. Jag är specifikt intresserad av boundary spanning som teoretiskt fält.

Bakgrund

Studier

1. BSc i datalogi 1986

2. PhD i informatik 2002

3. Docent i informatik 2006

Tidigare jobb

1. Systemtekniker/konsult Volvo IT 1986-2004.

Publikationer
2014

Dick Stenmark; Fahd Omair Zaffar (2014). Consultant strategies and Technological affordances: Managing organisational social media , GUP 200237
2013

Magnus Bergquist; Jan Ljungberg; Dick Stenmark; Fahd Omair Zaffar (2013). Social media as management fashion – A discourse perspective ,GUP 176890
Dick Stenmark (2013). Distrust in information systems research , GUP 169529
2011

Dick Stenmark (2011). Path creation in the railroad industry: Dimensions of design in IT-enabled innovation , GUP 148986
2010

Taline Jadaan; Dick Stenmark (2010). Integration for innovation: Studying the role of middleware in RFID applications , GUP 126100
Dick Stenmark; Klas Espenkrona; Mattias Svensson (2010). Design Implications for Personal Information Management: A Theoretical Evaluation of a Prototype Interface , GUP 123701
Dick Stenmark; Taline Jadaan (2010). Enabling process innovation through sensor technology: A multiple case study of RFID deployment , GUP 123695
Dick Stenmark (2010). Information Seeking in Organisations: A Comparative Survey of Intranet Usage , GUP 123697