Dennis Augustsson

Dennis Augustsson

Doktorand: Högskola Väst

Jag är bildpedagog och har i tio år arbetat som adjunkt i visuell kommunikation på K3, Malmö högskola, där fokus legat på kopplingen mellan teori och gestaltning inom medieproduktion.

Min forskning handlar om hur designteori och designprocesser kan bidra till kompetensutveckling för lärare vid användningen av digitala tekniker och medieproduktion. Genom interventionsstudier vill jag undersöka de utmaningar som lärare står inför i arbetet med nya kunskaps- och representationsformer.

 

För mer information och kontakt, klicka här