Deltagare

Deltagare

Ylva Hård af Segerstad

Docent i tillämpat IT: Göteborgs Universitet

More Info

Wolmet Barendregt

Docent i tillämpat IT: Göteborgs Universitet

More Info

Ulrika Lundh Snis

Docent i informatik och studioledare för KOD-studion: Högskolan Väst

More Info

Torbjörn Ott

Doktorand i pedagogik: Göteborgs Universitet

More Info

Tomas Lindroth

Lektor i informatik: Högskolan Väst och Göteborgs Universitet

More Info

Thomas Winman

Lektor i pedagogik och studioledare för WIND-studion: Högskolan Väst

More Info

Sylvana Sofkova Hashemi

Docent i utbildningsvetenskap: Göteborgs Universitet

More Info

Sofia Serholt

Doktorand i Tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap: Göteborgs Universitet

More Info

Sara Willermark

Doktorand i informatik: Högskolan Väst

More Info

Monika Hattinger

Doktorand i informatik och arbetsintegrerat lärande: Högskolan Väst

More Info

Mona Lundin

Senior lektor i pedagogik och forskare: Göteborgs Universitet och Högskola Väst

More Info

Mattias Von Feilitzen

Pedagogisk utvecklare och föreståndare för Knowledge Lab: Göteborgs Universitet

More Info

Martin Gellerstedt

Docent i informatik: Högskolan Väst Kommer snart.

More Info

Marisa Ponti

Senior universitetslektor i pedagogik: Göteborgs Universitet

More Info

Marie Utterberg

Doktorand i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap

More Info

Maria Spante

Lektor i informatik: Högskolan Väst

More Info

Livia Norström

Doktorand i informatik: Högskolan Väst

More Info

Linda Bradley

Lektor i tillämpat IT: Göteborgs Universitet

More Info

Lena Pareto

Docent i informatik vid Högskolan Väst och studieledare i KOD-studion

More Info

Lars-Olof Johansson

Doktorand i informatik: Högskolan Väst

More Info

Lars Svensson

Professor i informatik och projektledare för DigitaL-projektet: Högskolan Väst

More Info

Katerina Cerna

Doktorand i pedagogik: Göteborgs Universitet

More Info

Johan Lundin

Docent i informatik och projektledare för DigitaL-projektet: Göteborgs Universitet

More Info

Helena Vallo Hult

Doktorand i informatik och arbetsintegrerat lärande: Högskolan Väst

More Info

Fredrik Bergstrand

Doktorand i informatik: Göteborgs Universitet

More Info

Dick Stenmark

Prodekanus vid IT-fakulteten och studioledare för KOD-studion: Göteborgs Universitet

More Info

Dennis Augustsson

Doktorand: Högskola Väst

More Info

Christian Östlund

Doktorand i informatik: Högskolan Väst

More Info

Anne Algers

Universitetslektor i högskolepedagogik: Göteborgs Universitet

More Info

Anna Sigríður Islind

Doktorand i informatik: Högskolan Väst

More Info

Anita Grigic Magnusson

Doktorand i tllämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap

More Info

Alexandra Weilenmann

Docent vid Institutionen för tillämpad IT: Göteborgs Universitet

More Info