Christian Östlund

Christian Östlund

Doktorand i informatik: Högskolan Väst

Forskarstuderande, inskriven vid Copenhagen Business School i Danmark.

Handledare: Helle Zinner Henriksen och Lars Svensson

Avhandlingsområde: Formellt arbetsintegrerat e-lärande.

Beskrivning av avhandlingsområdet:
Christian Östlund är doktorand i informatik vid Högskolan Väst. Christian har undervisat inom informatik med tyngdpunkt på systemutveckling, interaktionsdesign, UX och XML sedan 1999. Christian har B.Sc i informatik. Fokus för Christians forskningsaktiviteter är arbete och lärande som framförallt har bedrivits i olika designforskningsprojekt. Hur påverkar och vilka krav ställer arbetets villkor på en lärmiljö för arbetsintegrerat lärande är en av de frågeställningar Christian belyser i sina senaste forskningsaktiviteter. Christian gör en studie på Länsstyrelsen där jag har designat ett webbföreläsningssystem utifrån ett ramverk för e-lärande. Systemet kommer att utvärderas och nydesignas i design cykler för att utreda de krav formellt arbetsintegrerat e-lärande ställer på system för webbföreläsningar.

 

 

For mer information och kontakt, klicka här