Anita Grigic Magnusson

Anita Grigic Magnusson

Doktorand i tllämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap: Göteborgs Universitet

Mitt forskningsintresse rör digitala medier i skolan och den mediekultur dagens elever lever och verkar i. Vilka moraliska ställningstaganden ställs våra elever inför i och med skolans digitala utveckling? Det övergripande syftet är att att öka kunskapen om elevers digitala mediemoral i skolan och bland annat se till hur skola och lärare kan möta dessa moraliska dilemman eleverna ställs inför.
 Jag är internfinansierad heltidsdoktorand inom ämnet Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. Jag ingår i temat Nya media, undervisning och lärande (MUL) och hör
hemma vid IT-fakulteten och Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

 

För mer information och kontakt, klicka här